Προσλήψεις 15 ατόμων στη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών στον ΑΗΣ Αθερινόλακκού που εδρεύει στο νομό Λασιθίου.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2019 

Έντυπο Αίτησης 

Παράρτημα 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από Τετάρτη 10/07/2019 έως Παρασκευή 19/07/2019.


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΗ

Πηγή