Προσλήψεις 15 ατόμων στην ΕΦΑ Έβρου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δεκαπέντε (15) μηνών για την υλοποίηση των εργασιών του υποέργου 4 «Διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών» που υλοποιείται με αυτεπιστασία και απολογιστικά από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου στο πλαίσιο του
έργου «Κεντρική μονάδα επεξεργασίας μη επικίνδυνων αστικών στερεών αποβλήτων Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Αλεξανδρούπολης)» (MIS 5001777) του ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως και το τέλος του έργου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ

Πηγή