Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση έως 31/12/19.

Ειδικότητες: Μάγειρες (ΔΕ), Τραπεζοκόμοι-Σερβιτόροι (ΥΕ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ


Πηγή