Τις 173 θέσεις που είναι ανοιχτές μέσω προκηρύξεων για την πρόσληψη υπαλλήλων σε 18 δήμους της χώρας παρουσιάζει η aftodioikisi.gr.

6) Προσλήψεις 2 ατόμων στο δήμο Κω

8) Προσλήψεις 15 καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δ. Πατρέων

10) Προσλήψεις 4 ατόμων στο δήμο Πειραιά

12) Προσλήψεις 4 ατόμων στο δήμο Θήρας

13) Προσλήψεις 11 ατόμων στο δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

14) Προσλήψεις 3 ατόμων στο δήμο Κόνιτσας

16) Πρόσληψη καθαρίστριας στο δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας

17) Ν.Π.Δ.Δ.: «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αθλητισμού-Παιδείας»: Πρόσληψη 13 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αθλητισμού-Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.), που εδρεύει στο Λαγκαδά της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, προκειμένου να υλοποιήσει τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, τα οποία γίνονται σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την περίοδο 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας έως και 31-07-2019, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Αθλητικός Τουρισμός, ΥΚΠΑΑΠ, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Αντισφαίριση, ΥΚΠΑΑΠ, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Δραστηριότητες Κλειστών Χώρων, ΥΚΠΑΑΠ, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ειδική Αγωγή, ΥΚΠΑΑΠ, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ιστιοπλοΐα, ΥΚΠΑΑΠ, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Κλασικός Αθλητισμός, ΥΚΠΑΑΠ, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Κολύμβηση, ΥΚΠΑΑΠ, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Παραδοσιακοί Χοροί, ΥΚΠΑΑΠ, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ποδόσφαιρο, ΥΚΠΑΑΠ, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης.

Τρεις (3) από τις παραπάνω θέσεις (20%) θα καλυφθούν από Π.Φ.Α. με τις παραπάνω ειδικότητες χωρίς την προσμέτρηση προϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 9.5 του Ο.Π.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (διατίθεται από την Υπηρεσία) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ.: «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αθλητισμού-Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.), Τμήμα Αθλητισμού, Κτίριο ΚΑΠΗ Λαγκαδά, 3ος όροφος, Χρ. Σμύρνης 29, Τ.Κ. 572 00, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 23940 20841 εσωτ. 20 & 21

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-12-2018 έως και 23-01-2019,

(εργάσιμες ημέρες 09.30π.μ.-13.30μ.μ.)

18) Δήμος Προποντίδας: Πρόσληψη 8 ατόμων

Ο Δήμος Προποντίδας, που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά της ΠΕ Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κ. Μακεδονία, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2018-2019 του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά είκοσι οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Εργοθεραπευτής & ελλείψει αυτού 1ΤΕ Λογοθεραπευτής & ελλείψει αυτού 1ΤΕ Φυσιοθεραπευτής, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ν. Καλλικράτειας, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

1ΤΕ Εργοθεραπευτής & ελλείψει αυτού 1ΤΕ Λογοθεραπευτής & ελλείψει αυτού 1ΤΕ Φυσιοθεραπευτής, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Πορταριάς, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

1 ΔΕ Κοινωνικός Φροντιστής, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ν. Καλλικράτειας, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

1 ΔΕ Κοινωνικός Φροντιστής, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Πορταριάς, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

2 ΔΕ Εκπαιδευτές Τεχνικοί, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ν. Καλλικράτειας, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

2 ΔΕ Εκπαιδευτές Τεχνικοί, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Πορταριάς, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Νέας Προποντίδας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, Τ.Κ. 632 00, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ.κ. Δαλαμπίρα Κωνσταντίνου ή Μισοκοίλη Σοφίας).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας Προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 23730 25887 & 23730 25553.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-01-2019 έως και 17-01-2019

 

 


Πηγή