Προσλήψεις 180 συμβασιούχων σε ΝΠΙΔ δήμων (πίνακας)

To ΥΠΕΣ εγκρίνει τη σύναψη εκατόν ογδόντα (180) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες ή έως εννέα (9) μήνες για
απασχόληση σε αναγνωρισμένες σχολές σε ΝΠΙΔ σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει καθώς
και αυτές του πδ 524/1980 κατά περίπτωση.

Δείτε την απόφαση εδώ.


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΟΤΑ, ΥΠΕΣ


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ