Προσλήψεις 2 ατόμων στην ΕΦΑ Άρτας

Η Εφορία Αρχαιοτήτων Άρτας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο Υποέργου 2 «Aρχαιολογία» της Πράξης «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Μαρκινιάδας της Δ.Ε Πέτα του
Δήμου Νικολάου Σκουφά» για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, – και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη του υποέργου – με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ