Προσλήψεις 2 ατόμων στην ΕΦΑ Κιλκίς

Η ΕΦΑ Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.
Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική διάρκεια απασχόλησης δεν θα υπερβαίνει τους οχτώ (8) μήνες.

Ειδικότητες: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού/ειδικότητας Οικονομικού, ΤΕ Λογιστών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΕΦΑ ΚΙΛΚΙΣ


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ