Προσλήψεις 2 ατόμων στην Π. Δυτικής Μακεδονίας μέσω ΑΣΕΠ

Η ΠΕ Καστοριάς ανακοινώνει την πρόσληψη ενός κτηνιάτρου και ενός τοπογράφου μηχανικού για 8 μήνες για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Πηγή