Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Αγίας Βαρβάρας

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά 2 άτοµα για την κάλυψη αναγκών της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας µε αντικείµενο την εκτέλεση των έργων:

Α. «∆/νση Σπουδών της Ανώτερης Σχολής ∆ραµατικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας»
Β. «Καλλιτεχνική ∆/νση του ∆ηµοτικού Ωδείου Αγίας Βαρβάρας»

συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ