Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 2 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Λυκόβρυσης Πεύκης, που εδρεύει στην Πεύκη Αττικής.

ΕΙδικότητες: ∆Ε Κηπουρός, ΥΕ Εργάτης Κήπων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ


Πηγή