Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Σκοπέλου

Ο δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών.

Ειδικότητες: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ


Πηγή