Προσλήψεις 2 ατόμων στο δήμο Χαϊδαρίου

O Xαϊδαρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 2 (Εργοθεραπευτής, Φυσιοθεραπευτής) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Χαϊδαρίου, που εδρεύει στο Χαϊδάρι Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας στο κέντρο για Άτομα με Αναπηρία «ΕΡΕΙΣΜΑ», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ


Πηγή