Ο δήμος Πύλου-Νέστορος ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων (ΠΕ Θεολογίας, ΠΕ Παιδαγωγικών Τμημάτων) για τα ΚΔΑΠ με σύμβαση διάρκειας έως 31/8/2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ


Πηγή