Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δήμο Τήνου

To Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός Βρεφονηπιοκόμου (ΤΕ) και ενός Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου (ΔΕ) με σύμβαση διάρκειας έως 31.7.2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Πηγή