Προσλήψεις 2 ατόμων στο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2018-2019), στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, που εδρεύει στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.

Ειδικότητες: ΠΕ Παιδαγωγού / ΠΕ Νηπιαγωγού, ΠΕ Φυσικής Αγωγής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ


Πηγή