Προσλήψεις 2 ατόμων στο Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής

Ο ΣΥΔΝΑ προσκαλεί τις/τους ενδιαφερόµενες/ους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Μονάδας Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων ΜΟΔ Α.Ε, να υποβάλλουν σχετική αίτηση για απόσπαση, προκειµένου να στελεχώσουν το Τμήμα Διαχείρισης Πράξεων – Μονάδα Β της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣΥΔΝΑ), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.4605/2019.

• Δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, όπως αυτές περιγράφονται στα συνηµµένα στην παρούσα πρόσκληση Περιγράµµατα Θέσεων Εργασίας, για τη στελέχωση του Τμήματος Διαχείρισης Πράξεων – Μονάδας Β της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου
Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣΥΔΝΑ).
• Το αντικείµενο εργασίας ορίζεται στα Περιγράµµατα Θέσεων Εργασίας του Τμήματος Διαχείρισης Πράξεων – Μονάδας Β της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣΥΔΝΑ), τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ