Ο Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ Ναυπλίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 2 άτομα για την εκτέλεση του έργου «Εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου ΝΑΥΠΛΙΟΥ με την ονομασία ΝΟΝΗΣ », συνολικής διάρκειας έως 10 μήνες.

Ειδικότητες: ΤΕ μουσικός ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ, ΤΕ μουσικός παραδοσιακών οργάνων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ


Πηγή