Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Αιγάλεω

Ο δήμαρχος Αιγάλεω ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών για χρονικό διάστημα 2 μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ


Πηγή