Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων επτά (207) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας.H σύμβαση διαρκεί έως 18 μήνες(με 5ωρη ή 3ωρη απασχόληση).

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της προκήρυξης εδώ.


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ


Πηγή