Προσλήψεις 21 ατόμων στο Δ. Μοσχάτου-Ταύρου

Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών  αναγκών ανταποδοτικού  χαρακτήρα  του Δήμου  Μοσχάτου – Ταύρου.

Περίληψη ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ


Πηγή