Προσλήψεις 214 υπαλλήλων ανακοίνωση η ΔΕΗ στους νομούς Άρτας, Κοζάνης, Αττικής και Ηρακλείου. Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις:

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΥΠΠ

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2018 για τη ΔΥΠΠ

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Ειδικό Παράρτημα Η/Υ

Ειδικό Παράρτημα Γλωσσομάθειας

Υπεύθυνη Δήλωση Απασχόλησης

Υπεύθυνη Δήλωση ΔΕΗ

Υποβολή Αιτήσεων από 28.12.2018 έως 07.01.2019

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΥΗΠ/ΚΕΨΕ Πηγών Αώου

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 για τη ΔΥΗΠ/ΚΕΨΕ Πηγών Αώου

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Υποβολή αιτήσεων από 28.12.2018 έως 07.01.2019

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΘ/ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 για τη ΔΕΘ/ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Υποβολή αιτήσεων από 28/12/2018 έως 07/01/2019

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΥΗΠ/Συγκρότημα Αράχθου/ΥΗΣ Πουρναρίου

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για την ΔΥΗΠ/Συγκρότημα Αράχθου/ΥΗΣ Πουρναρίου

Υποβολή αιτήσεων έως και 07.01.2019

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΣΑΠ

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2018 για τη ΔΣΑΠ

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Ειδικό Παράρτημα Η/Υ

Ειδικό Παράρτημα Γλωσσομάθειας

Υποβολή Αιτήσεων από 28.12.2018 έως 07.01.2019

Πληροφορίες: Μαργέτα Λένα,  τηλ.: 210 5292761.

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στo Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2018 για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Ειδικό Παράρτημα Η/Υ

Ειδικό Παράρτημα Γλωσσομάθειας

Υποβολή Αιτήσεων 02.01.2019 ημέρα Τετάρτη μέχρι και 11.01.2019 ημέρα Παρασκευή.


Πηγή