Προσλήψεις 226 ατόμων σε 24 δήμους όλης της χώρας (λίστα)

Σε προσλήψεις προσωπικού προχωρούν 24 δήμοι σε όλη της χώρας. Ειδικότερα ετοιμάζονται να καλύψουν 226 θέσεις εργασίας μέσω προκηρύξεων που έχουν εκδώσει με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δείτε αναλυτικά:

1)Προσλήψεις 10 ατόμων στην Καλαμάτα

2)Ανοίγουν θέσεις πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής σε ΟΤΑ 

3)Προσλήψεις 6 ατόμων στο δήμο Τεμπών

4)Προσλήψεις 2 εργατών καθαριότητας στο δήμο Ηγουμενίτσας

6)Προσλήψεις 3 ατόμων στο δήμο Πατρέων

7)Προσλήψεις 2 γιατρών στο δήμο Πειραιά

8)Προσλήψεις 21 ατόμων στο Δ. Μοσχάτου-Ταύρου

9)Προσλήψεις 5 ατόμων στο δήμο Αργιθέας

10)Πρόσληψη φυσιοθεραπευτή στο Δ. Χερσονήσο

11)Θέση χειριστή μηχανημάτων στο δήμο Μουζακίου

12)Προσλήψεις 4 ατόμων στο δήμο Νέστου

13)Πρόσληψη υδραυλικού στο δήμο Αγίας Παρασκευής

14) Προσλήψεις 33 ατόμων στο δήμο Κηφισιάς

15) Προσλήψεις 2 γιατρών στο δήμο Βόλου

16) Προσλήψεις 10 καθηγητών φυσικής αγωγής στο δήμο Ωραιοκάστρου

17) Προσλήψεις 11 ατόμων στο δήμο Δίου-Ολύμπου

18) Προσλήψεις δύο εκπαιδευτών για δύο έτη στο δήμο Αθηναίων

19) Προσλήψεις 15 ατόμων στο δήμο Θεσσαλονίκης

20) Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Αιγάλεω

21) Προσλήψεις 16 ατόμων στο δήμο Τυρνάβου

22) Προσλήψεις 3 ατόμων στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

23) Πρόσληψη ειδικού συμβούλου στο δήμο Αθηναίων

24) Προσλήψεις 32 ατόμων στο δήμο Λεβαδέων

25) Δήμος Σκοπέλου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Σκοπέλου, που εδρεύει στην Σκόπελο της ΠΕ Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικών αναγκών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Σκόπελος Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΤΕ Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός, Σκόπελος Μαγνησίας Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Σκοπέλου, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Τ.Κ. 370 03, Σκόπελος Μαγνησίας Θεσσαλίας, (υπόψη κ. κ. Βασιλικής Γκίκα ή Γεωργίου Γούλα).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 24243 50103-131.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 04-02-2019

26) «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας», που εδρεύει στην Αρχαία Ολυμπία της ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2018-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Παιδαγωγός/Νηπιαγωγός, με πλήρη απασχόληση, ΚΔΑΠ Δ. Αρχαίας Ολυμπίας, Πελόπιο Δ. Αρχαίας Ολυμπίας

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με 4ωρη απασχόληση, ΚΔΑΠ Δ. Αρχαίας Ολυμπίας, Πελόπιο Δ. Αρχαίας Ολυμπίας.

Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2017-2018).

Οι επιλεγέντες όλων των ειδικοτήτων οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017 Υπουργική Απόφαση.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας», Πραξιτέλους Κονδύλη & Κοσμοπούλου 1, Τ.Κ 27065, Αρχαία Ολυμπία Ηλείας Δ. Ελλάδας, (υπόψη κ. Αριστείδη Παναγιωτόπουλου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 26240 29059.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 04-02-2019, (εργάσιμες ημέρες, 09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

27) Δήμος Καρδίτσας: Πρόσληψη 15 ατόμων

Ο Δήμος Καρδίτσας, που εδρεύει στην Καρδίτσα της ΠΕ Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικών αναγκών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

12ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Δ. Καρδίτσας, Καρδίτσα Θεσσαλίας

1ΔΕ Χειριστής Εκσκαφέα-Φορτωτή (JCB), Δ. Καρδίτσας, Καρδίτσα Θεσσαλίας

2ΔΕ Χειριστές Αγροτικού Ελκυστήρα (Τρακτέρ), Δ. Καρδίτσας, Καρδίτσα Θεσσαλίας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Καρδίτσας, Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Αρτεσιανού 1, Τ.Κ. 431 00, Καρδίτσα Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Ευθυμίας Πλεξίδα).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 24413 50723, 24413 50726, 24413 50728 & 24413 50839.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-01-2019 έως και 04-02-2019

Σχετικά έγγραφα

28) Δήμος Καλαμαριάς: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Καλαμαριάς, που εδρεύει στην Καλαμαριά της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας, Αθλητισμού, Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, Δ. Καλαμαριάς, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Φύλακας, Δ. Καλαμαριάς, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

2ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, Δ. Καλαμαριάς, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Καλαμαριάς, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία, Τ.Κ. 551 32, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2313 314230 (κ. Σοφία Μαρίνου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25-01-2019 έως και 04-02-2019 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)


Πηγή