Προσλήψεις 25 ατόμων στην Οργάνωση Κάριτας Ελλάς

H Οργάνωση Κάριτας Ελλάς αναζητα προσωπικό για να καλύψει τις παρακάτω θέσεις εργασίας:

Νέες θέσεις Εργασίας :

  • Μία (1) θέση Υπευθύνου/ης Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας,
  • Μία (1) θέση Υπαλλήλου Γραμματειακής/ Διοικητικής Υποστήριξης
  • Μία (1) θέση Τοπικού/ής Συντονιστή/τριας Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας
  • Μία (1) θέση Διερμηνέα / Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή Αραβικών 
  • Μία (1) έως εφτά (7)  θέσεις Υπεύθυνου/ης Πεδίου και Διασύνδεσης
  • Μία (1) θέση Διερμηνέα / Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή Φαρσί  
  • Μία (1) έως έξι (6) θέσεις Υπευθύνου/ης Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
  • Μία (1) έως έξι (6) θέσεις Εκπαιδευτικού
  • Μία (1) θέση Καθαρίστριας

για την περιοχή της Αθήνας και της Βόρειας Ελλάδας προκηρύσσει  η Κάριτας Ελλάς στο πλαίσιο Προγράμματος Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή,

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα και δ) Δήλωση Συναίνεσης

στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών ορίζεται η Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019.

Δείτε τις προκηρύξεις :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_85_ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_86_ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_87_ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_88_ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_89_ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΑΡΑΒΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_90_ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΦΑΡΣΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_91_ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_92_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_94_ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ