Προσλήψεις 3 ατόμων στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

Ειδικότητα: ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, Διονυσίου Αρεοπαγίτου & Ερεχθείου 59, Τ.Κ. 11742-ΑΘΗΝΑ, υπόψη κ.κ. Σωτηρίας Σιδέρη και κ. Αριστείδη Μιχαήλ (τηλ. επικοινωνίας: 210-9235105).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ