Προσλήψεις 3 ατόμων στο δήμο Αντιπάρου

O δήμος Αντιπάρου ανακοινώνει πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 3 ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του ∆ήμου Αντιπάρου ως εξής :

1. ∆ύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ εργατών καθαριότητας.
2. Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ εργάτη ύδρευσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ