Προσλήψεις 3 ατόμων στο δήμο Πατρέων

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων (ΥΕ Καθαριότητας) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ


Πηγή