Προσλήψεις 3 βοηθών νοσηλευτών στο Δ. Λέρου

O Δήμος Λέρου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την ενίσχυση του προσωπικού του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση τους αυστηρά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@leros.gr εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων (2) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λέρου. ( δηλ. από 01-04-2020 μέχρι 02-04-2020).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ