Προσλήψεις 4 ατόμων στην ΕΦΑ Δωδεκανήσου

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση διάρκειας 2 μηνών, και δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πηγή