Προσλήψεις 4 ατόμων στην Πάρο

Η ΚΔΕΠΑΠ ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών.

Ειδικότητες: Υπεύθυνος Δημοτικής Βιβλιοθήκης (ΠΕ), Βρεφονηπιοκόμος (ΤΕ), Διοικητικός Υπάλληλος (ΔΕ), Καθαριστής/τρια (ΥΕ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΑΡΟΣ


Πηγή