Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δ. Ρήγα-Φεραίου

Το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με 2μηνη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικού αριθμού 4
ατόμων, προς κάλυψη των εκτάκτων και επειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του.

Ειδικότητες: ΥΕ Καθαριστών/στριων (Εσωτερικών & εξωτερικών χώρων), ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματιστών, ΥΕ Εργατών Οικοδομικών εργασιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ


Πηγή