Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δήμο Κιλελέρ

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Κιλελέρ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ιδίους πόρους), συνολικά 4 ατόμων για την κάλυψη αναγκών της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

Πηγή