Προσλήψεις 4 υδρονομέων στο δήμο Νάουσας

Ο Δήμαρχος Νάουσας , κάνει γνωστό ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου , για χρονικό διάστημα έως έξι ( 6 ) μήνες , για τις ανάγκες :

α) της αρδευτικής περιόδου στην Τ.Κ. Μαρίνας έως 31/10/2019
β) της αρδευτικής περιόδου στην Δ.Ε. Ειρηνούπολης έως 31/10/2019

βάσει των διατάξεων του Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απρ.1957 ( ΦΕΚ 60 Α’ ) « περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων », όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

Για την πρόσληψη των υδρονομέων άρδευσης απαιτούνται τα εξής :

Α) να είναι έλληνες πολίτες
Β) να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών
Γ) να είναι κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Νάουσας, από 04/04/2019 έως και 10/04/2019. Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Η.Π. Νάουσας , τηλ. 2332350335-6.


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ