Προσλήψεις 40 ατόμων στο υπ. Υγείας (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την πρόσληψη προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.

Η κατανομή σε κλάδους και ειδικότητες είναι η ακόλουθη:

10 υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού, 4 υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, 2 υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου Φαρμακοποιών, 4 υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής, 4 υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου Πληροφορικής, 2 υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου Οδηγών, 2 υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ κλάδου Φυλάκων, 6 υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών, 6 υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ κλάδου Προσωπικού Καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη, μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της ανάγκης στελέχωσης του Υπουργείου Υγείας.

ΦΕΚ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ


Πηγή

loading...

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ