Προσλήψεις 416 ατόμων σε Δήμους και Περιφέρειες σε όλη τη χώρα (λίστα)

Σε προσλήψεις προχωρούν 46 δήμοι και Περιφέρειες της χώρας μέσω προκηρύξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη για θέσεις όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Δείτε αναλυτικά στην aftodioikisi.gr τις θέσεις που έχουν ανοίξει στους ΟΤΑ τις τελευταίες μέρες, κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους.

1)Προσλήψεις 6 καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δ. Νέας Σμύρνης

2)Προσλήψεις 5 κτηνιάτρων στην Π. Θεσσαλίας

3)Προσλήψεις 3 υδρονομέων στο δήμο Τυρνάβου

4)Προσλήψεις 10 δημοσιογράφων για ένα έτος στο δήμο Θεσσαλονίκη

5) Πρόσληψη υδρονομέα στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

6) Δ. Ύδρας: Πρόσληψη 2 ατόμων επιστημονικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ

7) Προσλήψεις 6 ατόμων στο δήμο Καλαμάτας

8) Προσλήψεις 2 υδρονομέων άρδευσης στο δήμο Νέας Προποντίδας

9) Προσλήψεις 28 ατόμων στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

10) Προσλήψεις 2 ατόμων στο δήμο Αγίας Βαρβάρας

11) Προσλήψεις 3 ατόμων στο δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος

12) Προσλήψεις 20 ατόμων στη ΔΕΥΑ Μυκόνου

13) Προσλήψεις 5 ατόμων στο δήμο Μαλεβιζίου

14) Προσλήψεις για τρία χρόνια στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

15) Προσλήψεις 8 ατόμων στο δήμο Αγρινίου

16) Προσλήψεις 16 ατόμων στη ΔΕΥΑ Κατερίνης

17) Προσλήψεις 33 υδρονομέων στο δήμο Αιγιαλείας

18) Προσλήψεις 6 εργατών στη ΔΕΥΑ Βόλβης

19) Προσλήψεις 6 υδρονομέων στο δήμο Σερρών

20) Προσλήψεις 10 ατόμων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

21) Προσλήψεις συνοδών απορριμματοφόρων στο Δ. Μεσολογγίου

22) Προσλήψεις 30 καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δ. Νεάπολης-Συκεών

23) Προσλήψεις 6 υδρονομέων στο δήμο Καρύστου

24) Προσλήψεις τριών ατόμων στο δήμο Μεταμόρφωσης

25) Προσλήψεις γιατρών στο δήμο Παύλου-Μελά

26) Προσλήψεις 6 ατόμων στο δήμο Ακτίου-Βόνιτσας

27) Προσλήψεις 18 ατόμων στην ΠΕ Αχαΐας

28) Προσλήψεις 4 ατόμων στο δήμο Θεσσαλονίκης

29) Προσλήψεις 3 ατόμων στο δήμο Κισσάμου

30) Προσλήψεις 35 μουσικών στο δήμο Λάρισας

33) Προσλήψεις 5 ατόμων στο δήμο Ρήγα Φεραίου

34) Προσλήψεις 11 ατόμων στο δήμο Μεγαρέων   
35) Προσλήψεις 6 ατόμων στο δήμο Παξών

37) Προσλήψεις 11 ατόμων στο δήμο Κηφισιάς

38) ΥΠΕΣ: Εγκρίνει προσλήψεις 60 ατόμων στην Κέρκυρα

39) Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου, που εδρεύει στη Ζαγορά της ΠΕ Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων, Ζαγορά Μαγνησίας Θεσσαλίας

2ΥΕ Εργάτες Πρασίνου, Ζαγορά Μαγνησίας Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου, Γραφείο Προσωπικού, Άγιος Γεώργιος, Τ.Κ. 370 01, Ζαγορά Μαγνησίας Θεσσαλίας (υπόψη κ. Γάκη Σπυριδούλας).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.:  24263 50124.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-03-2019 έως και 26-03-2019

40) Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου: Πρόσληψη 10 ατόμων

Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, που εδρεύει στη Ζάκυνθο  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τον σεισμό στις 26-10-2018,  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., με διάρκεια σύμβασης έως την 26-6-2019, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Ζάκυνθος Ιονίων Νήσων

1ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, Ζάκυνθος Ιονίων Νήσων

2ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί ή (σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων) ΠΕ Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, Ζάκυνθος Ιονίων Νήσων

1ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Ζάκυνθος Ιονίων Νήσων

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής, Ζάκυνθος Ιονίων Νήσων

1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής, Ζάκυνθος Ιονίων Νήσων

2ΔΕ Διοικητικού ή ΔΕ Πληροφορικής, Ζάκυνθος Ιονίων Νήσων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Διοίκησης, Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας, Διοικητήριο, Τ.Κ. 291 00, Ζάκυνθος Ιονίων Νήσων.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26953 60324, 26953 60415 & 26953 60385 (Τμήμα Διοίκησης, Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-03-2019 έως και 26-03-2019

41) Δήμος Παύλου Μελά: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Παύλου Μελά, που εδρεύει στην Σταυρούπολη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο την παρακολούθηση της σωματικής υγείας και των ειδικών προβλημάτων, την παραπομπή σε κλινικές εξετάσεις και την συνταγογράφηση των ατόμων της τρίτης ηλικίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 12μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Παθολόγοι ή Γενικής Ιατρικής, ΚΑΠΗ Δήμου Παύλου Μελά.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Παύλου Μελά, Καραολή και Δημητρίου 8, Τ.Κ. 564 30, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 302840, 2313 302841 & 2313 302941.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-03-2019 έως και 27-03-2019

42) Δήμος Καρύστου: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Δήμος Καρύστου, που εδρεύει στην Κάρυστο της ΠΕ Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την αρδευτική περίοδο του έτους 2019 του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 5μηνης διάρκειας περίπου ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, συνολικά έξι (6) ατόμων –Υδρονομέων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3 Υδρονομείς Άρδευσης για την πηγή Αγίας Τριάδος  και  Λάλας, Τ.Κ. Καλυβίων

1 Υδρονομέας Άρδευσης για την πηγή Γκιβίση, Τ.Κ. Αετού

2 Υδρονομείς Άρδευσης για την πηγή Μύλων, Τ.Κ. Μύλων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Καρύστου, Ιωάννη Κότσικα & Ελλήνων Αμερικής, Τ.Κ. 340 01, Κάρυστος Εύβοιας Στ. Ελλάδας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22243 50001.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-03-2019 έως και 26-03-2019 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

 


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ