Προσλήψεις 419 ατόμων σε Δήμους και Περιφέρειες (λίστα)

39) «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας»: Πρόσληψη 9 ατόμων

Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας», που εδρεύει στη Φλώρινα της ΠΕ Φλώρινα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-07-2019, με ωριαία αποζημίωση, συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής, με ειδικότητα: Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή ή Ειδική Φυσική Αγωγή ή Ειδική Φυσική Αγωγή – Θεραπευτική Γυμναστική ή Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή ή Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία και ελλείψει με αποδεδειγμένη εμπειρία

ενός (1) τουλάχιστον έτους σε άτομα με αναπηρία, Κ.Ε.Δ.Φ., Φλώρινα Δ. Μακεδονίας

2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής, με ειδικότητα: Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί, Κ.Ε.Δ.Φ., Φλώρινα Δ. Μακεδονίας

1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής, με ειδικότητα: Ποδόσφαιρο, Κ.Ε.Δ.Φ., Φλώρινα Δ. Μακεδονίας

2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής, με ειδικότητα: Αθλητικές ή δραστηριότητες κλειστών χώρων ή Αναψυχή κλειστών χώρων, Κ.Ε.Δ.Φ., Φλώρινα Δ. Μακεδονίας

1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής, με ειδικότητα: Καλαθοσφαίριση & πρόσθετο προσόν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή , Κ.Ε.Δ.Φ., Φλώρινα Δ. Μακεδονίας

1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής, Κ.Ε.Δ.Φ., Φλώρινα Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα της επιχείρησης www.kediflo.gr και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας», Πρώην Στρατόπεδο Τάγαρη, Τ.Κ. 531 00, Φλώρινα Δ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 23850 44555.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-02-2019 έως και 04-03-2019, (07.00π.μ.-15.00μ.μ.)

40) Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Αμυνταίου»: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το ΝΠΔΔ: «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Αμυνταίου», που εδρεύει στο Αμύνταιο της ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Αμυνταίου, για την περίοδο 2018-2019 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, με ωριαία αποζημίωση, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΠΕ Φ. Αγωγής και με ειδικό Πρόγραμμα: «Παιδί και Αθλητισμός», «Αθλητισμός και Γυναίκα», «Αθλητισμός στην Εφηβική Ηλικία», Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Αμυνταίου, Αμύνταιο Φλώρινας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση (χορηγούμενη από τον Φορέα) και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Αμυνταίου», Δημαρχείο Αμυνταίου, 4ος όροφος, Γρ. Νικολαΐδη 2, Τ.Κ. 532 00, Αμύνταιο Φλώρινας Δ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 23863 50165 (κ. Μπούτσης Παναγιώτης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25-02-2019 έως και 06-03-2019

41) Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού: Πρόσληψη 18 ατόμων

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα) και λειτουργία τμημάτων επιμόρφωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και δημιουργικής απασχόλησης: Λάτιν/Τάνγκο, Θέατρο, Κινησιολογία-κινητική αγωγή» του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 12μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων – διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Καθηγητής – Μουσικός Πνευστών για διδασκαλία Φλάουτου, Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

1 Καθηγητής – Μουσικός Πνευστών για διδασκαλία Κλαρινέτου, Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

1 Καθηγητής – Μουσικός Πιάνου για διδασκαλία του οργάνου και συνοδεία πιάνου σχολής Μονωδίας τάξης-σύγχρονου-έντεχνου τραγουδιού, μαθημάτων μουσικής δωματίου, Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

3Καθηγητές – Μουσικοί Κλασικής Κιθάρας, Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

1Καθηγητής – Μουσικός Πνευστών για διδασκαλία Ηλεκτρικού Οργάνου (Αρμόνιο) δ/νση χορωδιών και υποχρεωτικών θεωρητικών, Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

2 Καθηγητές – Μουσικοί Μονωδίας για τη διδασκαλία Κλασικού και Σύγχρονου-Έντεχνου Τραγουδιού, Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

1 Καθηγητής – Μουσικός Πνευστών για διδασκαλία Μουσικοκινητικής Αγωγής-Σύστημα ΟΡΦ (για παιδιά 4-6 ετών) και υποχρεωτικών θεωρητικών, Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

1Καθηγητής – Μουσικός για διδασκαλία Βιολοντσέλου, Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

1 Καθηγητής – Μουσικός για διδασκαλία Βυζαντινής Μουσικής, Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

2 Χορογράφοι-Χορευτές Κλασικού Χορού, για κινητική αγωγή, κινησιολογία σε παιδιά-εφήβους-ενήλικες, τμήματα θεάτρου και Σχολής Μονωδίας, Πολιτιστικό Κέντρο ‘’Σπύρος Αποστόλου’’

1 Χορογράφος-Χορευτής Κλασικού Χορού, για διδασκαλία χορών Λάτιν-Τάνγκο, Αίθουσα Α’ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων

1 Χορογράφος-Χορευτής Κλασικού Χορού, για διδασκαλία λαϊκών βαλκανικών χορών, διοργάνωση «Φεστιβάλ Παράδοσης των Βαλκανίων» και ενεργή συμμετοχή στις εκδηλώσεις του φορέα, Αίθουσες ΚΑΠΗ & αίθουσες εκδηλώσεων σχολείων Δ.Ε. Καματερού

2 Ηθοποιοί (προετοιμασία παραστάσεων σε παιδιά-εφήβους & άτομα γ’ ηλικίας –μέλη ΚΑΠΗ, Τμήματος Μελοδραματικής Δημοτικού Ωδείου και Τμημάτων Δημιουργικής Απασχόλησης),

Θέατρο Πολιτιστικού Κέντρου ‘’Σπύρος Αποστόλου’’, Αίθουσες ΚΑΠΗ Καματερού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση (με την Ειδικότητα και τον Κωδικό της Θέσης της Προκήρυξης) και με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής, (υπόψη κ. Μαυρίδου Σοφίας).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογή απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2023671.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25-02-2019 έως και 05-03-2019

«Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Α.Ε. Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου»: Πρόσληψη 7 ατόμων

Τα «Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου» με το διακριτικό τίτλο: «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», που εδρεύουν στα Λουτρά Αριδαίας της ΠΕ Πέλλας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Ιατροί με 4μηνη σύμβαση, «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», Λουτρά Αριδαίας Πέλλας Κ. Μακεδονίας

2ΔΕ Ναυαγοσώστες-τριες πισίνας με 6μηνη σύμβαση, «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», Λουτρά Αριδαίας Πέλλας Κ. Μακεδονίας

2ΥΕ Καθαριστές-τριες με 4μηνη σύμβαση, «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», Λουτρά Αριδαίας Πέλλας Κ. Μακεδονίας

1ΥΕ Εργάτης-τρια με 4μηνη σύμβαση, «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», Λουτρά Αριδαίας Πέλλας Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

«Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Α.Ε. Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου» με το διακριτικό τίτλο: «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», Τ.Κ. 584 00 Λουτρά Αριδαίας Πέλλας Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Μπίνου Δημήτριου).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Πληροφορίες στο τηλ.: 23840 91072.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-03-2019


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ