Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δήμο Παιονίας

Ο Δήμος Παιονίας ανακοινώνει την άμεση πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), συνολικά πέντε (5) ατόμων διάρκειας 2 μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως δύο μήνες μετά την έκδοση απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Παιονίας, που εδρεύει στο Πολύκαστρο και ειδικότερα:

Α)Στην Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου:

 Έναν (1) οδηγό Απορριμματοφόρου (ΔΕ)
 Δύο (2) Εργάτες Καθαριότητας-Συνοδοί Απορριμματοφόρου (ΥΕ)

Β) Για την ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης:

 Έναν (1) Οδηγό Β΄ κατηγορίας (ΔΕ)
 Έναν (1) Οδηγό Γ΄ κατηγορίας (ΔΕ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ