Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων έως 31/8/2019.

Ειδικότητες: ΤΕ Προσχολικής Αγωγής, ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ


Πηγή