Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δήμο Ιάσμου

Ο Δήμος Ιάσμου ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας µέχρι τεσσάρων (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εκτάκτων και απρόβλεπτων αναγκών.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ :6

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ