Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δήμο Θέρμης

Ο δήμος Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μήνες), συνολικά έξι ( 6 ) ατόμων, για την χρονική περίοδο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2019 και συγκεκριμένα για εργασίες απομάκρυνσης σπασμένων κλαδιών, χωμάτων, λάσπης, φερτών υλικών, σπασμένων μαρμάρων από τους διαδρόμους και γενικότερα αποκατάστασης
λειτουργικότητας των κοιμητηρίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Πηγή