Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δήμο Τοπείρου

O Δήμος Τοπείρου ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης με σύμβαση διάρκειας 2 μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ


Πηγή