Προσλήψεις 60 ατόμων στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης γνωστοποιεί την πρόσληψη 60 ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας έως και 18 μήνες (3ωρης απασχόλησης)/

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Πηγή