Προσλήψεις 8 ατόμων στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς , Νοσηλευτές υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

Δομές Ψυχικής Υγείας Αττικής

ΠΕ Παιδοψυχίατροι (2)

Δομή Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (1)

Δομή Ψυχικής Υγείας Πάτρας

ΠΕ Ψυχίατρος (1)

Δομή Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης

ΠΕ Ψυχολόγος με εξειδίκευση στην ψυχομετρία (1)

Δομή Ψυχικής Υγείας Λιβαδειάς

ΤΕ Νοσηλευτικής (2)

Δομή Ψυχικής Υγείας Ζακύνθου

ΠΕ Ψυχίατρος(1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Πηγή