Προσλήψεις εργατών καθαριότητας στο δήμο Ηγουμενίτσας

O δήμος Ηγουμενίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή 2 ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας , για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων κυνοκομείου της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ


Πηγή