Ο δήμαρχος Ναόυσας κάνει γνωστό ότι θα προσλάβει 2 εργάτες περισυλλογής αδέσποτων ζώων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 2 μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ


Πηγή