Προσλήψεις φυλάκων στην ΕΦΑ Θεσπρωτίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα του Νομού Θεσπρωτίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ


Πηγή