Προσλήψεις γιατρών στο δήμο Πειραιά

Ο δήμος Πειραιά ανακοινώνει την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο (2) ΠΕ Ιατρούς για ένα (1) έτος, για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους δηµότες µέσω της λειτουργίας των ∆ηµοτικών Πολυιατρείων, µε τις εξής ειδικότητες:

Α. Μαιευτικής-Γυναικολογίας
B. Ειδικός Παθολόγος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΓΙΑΤΡΟΙ


Πηγή