Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δ. Ελληνικού-Αργυρούπολης

O Oργανισμός «Γρηγόρης Λαμπράκης» θα προβεί στην σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου (οκτάμηνη απασχόληση), τριών (3) ατόμων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για τις ανάγκες του Οργανισμού Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης ¨Γρηγόρης Λαμπράκης¨ (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2β του ν.3812/2009.

Όσοι επιλεγούν θα αναλάβουν, ανά ειδικότητά, τα ακόλουθα Αθλητικά Προγράμματα του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. για την περίοδο 2019 – 2020 ήτοι:
1. Πρόγραμμα ¨Άθληση και Γυναίκα¨
2. Πρόγραμμα ¨Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία¨
3. Πρόγραμμα ¨Παιδί και Αθλητισμός¨
4. Πρόγραμμα ¨Άσκηση Ενηλίκων¨
5. Πρόγραμμα ¨Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία¨

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Πηγή