Προσλήψεις οδηγών στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, προτίθεται να προσλάβει πέντε (5) οδηγούς για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, για να καλύψει το έργο Καστελόκαμπος-Πανεπιστήμιο, Αγ. Βασίλειος- Ρίο και Πάτρα –Κιάτο. Η έδρα των άνω δραστηριοτήτων θα είναι η πόλη της Πάτρας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

  1. Να είναι κάτοχοι απολυτήριου μέσης εκπαίδευσης.
  2. Να είναι ηλικίας από 30 ετών έως 40 ετών.
  3. Να είναι κάτοχοι επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης κατηγορίας Δ  και κατηγορίας Ε.
  4. Να έχουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών.(Βεβαίωση εργοδότη ή ένσημα)
  5. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή από αυτές. (Προσκόμιση Πιστοποιητικού Στρατολογίας)
  6. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα ή να διώκονται για κακούργημα ή πλημμέλημα, που συνεπάγεται στέρησης των πολιτικών τους δικαιωμάτων (προσκόμιση Ποινικού Μητρώου).

Η κατάθεση αιτήσεων θα γίνεται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στο γραφείο 715 στον 7οΌροφο, Καρόλου 1-3 Αθήνα, την Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2019, τη Δευτέρα 04 Φεβρουαρίου 2019, την Τρίτη 05 Φεβρουαρίου 2019 και Τετάρτη 06 Φεβρουαρίου 2019 ώρες 09:00-16:00.

Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν στο ως άνω χρονικό διάστημα θα εξεταστούν την Πέμπτη 07 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00 στο γραφείο 309, 3ο όροφο Καρόλου 1-3 Αθήνα, από Επιτροπή παρουσία των ενδιαφερομένων.


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ


Πηγή