Προσλήψεις στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας -Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα αίτησης (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η τροποποίηση της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 868).

Η τροποποίηση αφορά στην προσθήκη της παραγράφου 7 στο άρθρο 2 ως εξής:

«Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην προκήρυξη οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπάλληλοι του φορέα που εξέδωσε την προκήρυξη. Τυχόν υποψήφιοι με την ανωτέρω ιδιότητα κατατάσσονται στον πίνακα απορριπτέων».

Η ρύθμιση της παραγράφου 1 καταλαμβάνει και όσες προκηρύξεις έχουν ήδη δημοσιευθεί δυνάμει της με αριθμ. οικ. 12549/4426/16.03.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 868).

ΦΕΚ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ