Προσλήψεις τριών ατόμων στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα ενός (1)
εργάτη/τριας προσωπικό καθαριότητας, ενός (1) εργάτη/τριας γενικών καθηκόντων (προσωπικό καθαριότητας) και ενός (1) οδηγού απορριμματοφόρου-φορτηγού για την κάλυψη πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με το έντυπο της αίτησης και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα χορηγηθούν από το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας καλούνται τα προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών όπου απαιτείται. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και επίσημη μετάφραση αυτού.
 Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
 Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Η αίτηση με τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Χρυσό Σερρών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10/02/2020 έως 13/02/2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ


Πηγή

loading...

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ